Kotlíkové dotace – výměna kotle na pevná paliva s dotací od Středočeského kraje

Zveřejnildroserasuper

Kotlíkové dotace – výměna kotle na pevná paliva s dotací od Středočeského kraje

Středočeský kraj vyhlásil dotační Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019„.

Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod. V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Předmětem dotace je podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • A2 Automatický kombinovaný kotel (uhlí, biomasa) – ve výši 75% ze způsobilých nákl. max. 75.000,- Kč
  • A3 Ruční kotel na biomasu (akum. nádoba min. 55l/kW) – ve výši 80% ze způsobilých nákl. max. 100.000,- Kč
  • A3 Automatický kotel na biomasu – ve výši 80% ze způsobilých nákl. max. 120.000,- Kč
  • B Tepelné čerpadlo – ve výši 80% ze způsobilých nákl. max. 120.000,- Kč
  • C Plynový kondenzační kotel – ve výši 75% ze způsobilých nákl. max. 95.000,- Kč

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace/

Jako firma, která se zabývá prodejem kotlů, jsme schopni vám pomoci s dotací a výběrem nového zařízení.

 

ZAJISTÍME:

  • Sestavení žádosti o poskytnutí dotace a její podání
  • Výběr vhodného zařízení na vytápění do Vašeho objektu
  • Zajištění detailního návrhu technologie
  • Dodání zařízení

Více informací:

Kotlíkové dotace

Základní informace

Seznam prioritních měst a obcí

Plná moc k zastupování – vyřízení dotace V+T mat s.r.o.

Smlouva na poskytnutí pomoci při podání žádosti o kotlíkovou dotaci

 

Voda, topení, plyn, sanita, koupelny | V+T mat