Pozvánka: Školení pro použití vícevrstvých trubek HERZ

ZveřejnilMilan Majer

Pozvánka: Školení pro použití vícevrstvých trubek HERZ

Zve Vás na školení pro použití vícevrstvých trubek HERZ na plynové přípojky pro rodinné domy dne 29. 5. 2014, provozovna Mukařov od 9:00,  provozovna Český Brod od 13:00.  Prosím o potvrzení Vaší účasti do pondělí 26. 5. 2014.

herz

Program:

A) Teoretická část
1) Vícevrstvé trubky, jejich složení, vlastnosti a značení.
2) Typy tvarovek pro lisované spoje rozvody z vícevrstvých trubek a jejich značení.
3) Zabezpeēovací prvky rozvodƽ z vícevrstvých trubek. Druhy a jejich znaēení.
4) Typy lisovacích zařízení a nástroje, jejich použití a nezaměnitelnost.
Údržba těchto zařízení a stanovená technická kontrola.
5) Technologický postup lisovaného spoje.
6) Požadavky na vedení vnějších a vnitřních plynovodů.
7) Zásady vedení plynovodu pod omítkou.
8) Provádění prostupy plynovody
9) Zásady kotvení plynovodu a připojování k armaturám, plynoměrů a  spotřebičům.
10) Instalace a umisťování zabezpečovacích prvků.

herz-trubkyB) Praktická část
1) Příprava lisovacího zařízení k provedení lisovaného spoje.
2) Příprava konců trubek a tvarovek k provedení lisovaného spoje.
3) Provedení alespoň 2 lisovaných spojů (dvou konců tvarovky).
C) Vydání osvědčení
Termín a místo konání:

29. 5. 2014

Mukařov od 9:00
Český Brod od 13:00

 

 Těšíme se V+T mat s.r.o.

Voda, topení, plyn, sanita, koupelny | V+T mat