Jaký kotel si vybrat? Ocelový nebo litinový?

ZveřejnilMilan Majer

Jaký kotel si vybrat? Ocelový nebo litinový?

Automatický kotel na koks

Určitě mi dáte za pravdu, že díky vzrůstajícím cenám za energie a možnosti získat dotaci na výměnu kotle, vzrůstá zájem o malé automatické teplovodní kotle na pevná paliva pro vytápění domácností. Je to také dáno novým zákonem o ochraně ovzduší, který od 1. 1. 2014 neumožňuje prodávat většinu dříve velice oblíbených prohořívacích kotlů na ruční přikládání.

 

 

Před lety jasně vítězil prodej ocelových kotlů s hořáky na uhlí nebo pelety. Nyní se na trh derou nové automatické kotle s litinovým výměníkem. Který kotel je ale lepší?

Pro spalování koksu je lepší odolná litina

Zkusíme tento fakt vysvětlit na konstrukci samotného kotle. V kotli koks nehoří plamenem, ale jen žhne. Proto se přenos uvolněného tepla zajišťuje hlavně přímým kontaktem žhavé vrstvy hořícího paliva s vodou chlazenými částmi kotlového tělesa. Z těchto důvodů může být kotlové těleso poměrně malé, ovšem pro jeho konstrukci je nutné použít materiál, který vydrží dlouhodobě přímý kontakt s rozžhaveným palivem. Proto je litina, která je v tomto ohledu podstatně odolnější, oproti běžné oceli.

Pro spalování dřeva je lepší ocel

Na opačném pólu je spalování dřeva. Dřevo hoří dlouhým plamenem, proto pro dohoření musí být spalovací komora podstatně větší a musí být dostatečně vybavená žáruvzdornou vyzdívkou, která odcloní plameny od studených stěn komory, jinak by dřevo spíše dehtovalo než hořelo.
Proti použití litiny jsou spíše technologie, resp. obtížná vyrobitelnost různě ohýbaného kotlového tělesa, a také vyšší hmotnost a cena celého kotle.

Popsali jsme kotle na spalování koksu a větší kotle na dřevo. Pro konstrukci kotlů určených pro spalování ostatních pevných paliv platí pravidlo: Čím více prchavé hořlaviny palivo obsahuje, tím blíže by měla mít konstrukce kotle pro toto palivo ke konstrukci kotlů na dřevo.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!